Bestuurs-adviseur

Een deskundig adviseur die u bij complexe dossiers adviseert en ondersteunt op politiek-bestuurlijk of beleidsmatig gebied.

Aan ieder te nemen besluit gaat een gedegen advies vooraf. Wouter onderzoekt alle relevante informatie en spreekt met interne deskundigen. Wouter heeft een verbindende stijl van werken. Zowel mensen als feiten en cijfers brengt hij graag zodanig bij elkaar dat ze elkaar versterken en er synergie kan ontstaan.

Terug naar overzicht