Over Wouter

H.W. (Wouter) Voshol MPM (1984) werkte tijdens zijn studie in verschillende ziekenhuizen in het klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium. Na zijn studie integrale veiligheid vervulde hij diverse managementfuncties bij de regionale brandweer en de veiligheidsregio in Zuid-Holland Zuid. Hij vervulde daar ook operationele nevenfuncties als manschap voor het brandweerkorps Dordrecht en als informatiemanager in een regiobreed piket crisisbeheersing.

Het samenspel van organisatie-inrichting, een mensgerichte benadering en de essentiële kern van het primaire proces (de ‘ziel’ van de organisatie), hebben Wouter bewogen om tijdens zijn masterscriptie onderzoek te doen naar good governance. In 2015 verdedigde hij aan de Universiteit Twente zijn masterscriptie over ‘goed bestuur’ in protestantse kerken. Hij heeft hier aspecten uit de bestuurskunde gecombineerd met het kerkrecht en ambtstheologie om aanbevelingen te kunnen doen over de wijze waarop protestantse kerken hun bestuursstructuur vorm geven. Met het onderzoek in een kerkelijke omgeving heeft hij expliciet verbinding gezocht met de spiritualiteit in de regels van organisatie-inrichting en verantwoord bestuur.

Vanaf 2015 vervult Wouter als bestuurder, (bestuurs)secretaris en adviseur interim-opdrachten bij diverse publieke en kerkelijke organisaties. Hij focust daarbij vooral op de politieke, financiële en juridische bestuursprocessen.

Wouter is vennoot bij het kerkelijk organisatieadviesbureau Kerk&Raad en directeur-eigenaar van kerkelijk administratiekantoor Kerk&cetera. Als voorzitter van de raad van toezicht is Wouter verbonden aan ZorgCoöperatie Brabant en hij is vicevoorzitter van de raad van toezicht van Dichtbij Kinderopvang. Verder is hij onbezoldigd lid van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep van Scouting Nederland.