Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voshol – interim & advies B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Voshol – interim & advies B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Voshol – interim & advies B.V. verstrekt. Voshol – interim & advies B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Voshol – interim & advies B.V. gegevens nodig heeft

Voshol – interim & advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Voshol – interim & advies B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit interim-dienstverlening of adviesdiensten.

Hoe lang Voshol – interim & advies B.V. gegevens bewaart

Voshol – interim & advies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Voshol – interim & advies B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Voshol – interim & advies B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Voshol – interim & advies B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@woutervoshol.nl. Voshol – interim & advies B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Voshol – interim & advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Voshol – interim & advies B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Voshol – interim & advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Voshol – interim & advies B.V. op via wouter@woutervoshol.nl. www.woutervoshol.nl is een website van Voshol – interim & advies B.V.