Interim-bestuurder

Een interim-bestuurder die rust en structuur brengt in uw organisatie om van daaruit weer samen met u verder te werken aan de realisatie van uw doelstellingen.

Iedere interim-opdracht kent zijn eigen dynamiek en opgaven. Wouter brengt in die opgaven structuur en zal in nauwe samenwerking met de toezichthouders, het management, de medewerkers en de medezeggenschap de strategische koers, ambities en ontwikkelingen vormgeven en realiseren. 

Wouter is een authentiek, dienend en natuurlijk leider. Hij heeft een hart voor de publieke zaak en formuleert in goed contact met de geledingen vlot een visie en koers voor de organisatie. Hij gaat een scherpe discussie niet uit de weg en is zich bewust van de balans in de bestuurlijke nabijheid. Hij gaat uit van de ontwikkelkracht van de organisatie en versterkt deze op natuurlijke wijze vanuit vertrouwen in professionals in de organisatie.

Terug naar overzicht