Evaluatie-begeleider

Een sensitieve begeleider voor uw evaluatie als RvT/RvC. Reflectie vanuit de waarden van het toezicht houden en de wijze waarop dat uitwerking krijgt in het handelen als toezichthouder.

Volgens de governancecodes in onder andere zorg en welzijn, woningcorporaties en publieke omroepen evalueert de raad van commissarissen / toezicht periodiek haar eigen functioneren.

Wouter is een deskundige begeleider van de zelfevaluatie van de raad van toezicht / raad van commissarissen. De evaluatie is toekomstgericht en reflecteert in het bijzonder op de (gezamenlijke) waarden van het toezicht houden en de wijze waarop die waarden uitwerking krijgen in het handelen als toezichthouder.

Terug naar overzicht