Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Bestuurssecretaris

Opdracht om als interim-bestuurssecretaris de afronding van de organisatie-ontwikkeling en statutenwijziging te begeleiden, de vergaderingen van de raad van bestuur, de raad van toezicht en de raad voor het publiek belang voor te bereiden en te ondersteunen. Strategisch adviseur van de voorzitter van de raad van bestuur.

Terug naar overzicht