CIO – interkerkelijk contact in overheidszaken

Voorzitter werkgroep routekaart covid-19

Het Contact in Overheidszaken (een interkerkelijk overlegorgaan van 31 kerkgenootschappen in Nederland) heeft een werkgroep ingesteld om te komen tot een routekaart voor kerken hoe om te gaan met de zorgplicht zoals bedoeld in artikel 58l Wet publieke gezondheid in de beheersing van de pandemische uitbraak van het covid-19 virus in relatie tot vrijheid van belijdenis van de godsdienst (artikel 6 Grondwet). Vanuit de Protestantse Kerk voorzitter van deze interkerkelijke werkgroep.

Routekaart covid-19 voor kerken (versie 22 maart 2021)

Terug naar overzicht