Gemeente Dordrecht

Adviseur transitie servicegemeente

De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden hield per 1 januari 2022 op te bestaan. Alle bedrijfsvoeringstaken zijn overgeheveld naar de Gemeente Dordrecht als servicegemeente. Opdracht om als penvoerder van de overeenkomsten regie te voeren op de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken als uitwerking van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten (een “lichte GR”). 

Terug naar overzicht