Sociale Dienst Drechtsteden

Adviseur transitie sociale dienst

Na het principebesluit in de gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten is ingezet op een transitie van de aspecten uit het sociaal domein in een herziene gemeenschappelijke regeling in de Drechtsteden. De ambtelijke stuurgroep geeft leiding aan dit proces. Opdracht om als adviseur/secretaris van de stuurgroep bij te dragen aan de inrichting van de governance van de bestuurlijke overleggen.

Terug naar overzicht