GR Drechtsteden

Secretaris Sociaal Drechtsteden en Jeugd ZHZ

Het Netwerk MT Sociaal worden de operationele zaken in de intergemeentelijke samenwerking in de Drechtsteden besproken. In het Portefeuillehoudersoverleg komen de wethouders in het sociaal domein samen in de intergemeentelijke afstemming en bestuurlijke besluitvorming.

In de ambities voor de samenwerking in de Drechtsteden is opgenomen dat de Drechtsteden zich ook willen inzetten voor een sociaal economisch sterke regio. Opdracht om als interim-secretaris van het Netwerk MT Sociaal en het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal overzicht houden op alle dossiers van en in de vergaderingen, de samenhang daartussen en de eerdere besluitvorming. Strategisch adviseur van de vergaderingen en bevorderen en bewaken van de aspecten van ‘goed bestuur’. Bevorderen van de besluitvorming in het Netwerk MT en het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal door als procesmanager in afstemming met het secretariaat zorg te dragen voor een volledige en tijdige vergadervoorbereiding. Ondersteunen van de voorzitter in de behandeling van (vertrouwelijke) dossiers en het (laten) maken van annotaties. Opdracht om als interim-secretaris samen met de voorzitter te komen tot een position paper over de ontwikkeling van het managementteam.

Terug naar overzicht