Protestantse Kerk in Nederland

Bestuurssecretaris

Als interim-bestuurssecretaris van het moderamen overzicht houdenop alle dossiers van en in het moderamen, de samenhang daartussen en de eerdere besluitvorming. Strategisch adviseur van het moderamen en bevorderen en bewaken van de aspecten van ‘goed bestuur’. Bevorderen van de besluitvorming in het moderamen door als procesmanager in afstemming met het secretariaat zorg te dragen voor een volledige en tijdige vergadervoorbereiding. Ondersteunen van de preses en scriba in de behandeling van (vertrouwelijke) dossiers en het (laten) maken van annotaties. In voorkomende gevallen de directie en het bestuur van de dienstenorganisatie ondersteunen.

Terug naar overzicht