Provincie Zuid-Holland

Senior bestuursadviseur Gedeputeerde Staten

Opdracht om vergaderingen van het College van Gedeputeerde Staten voor te bereiden, besluitenlijsten op te stellen, terugkoppeling naar behandelend ambtenaren te verzorgen en toe te zien op de verwerking van de uitkomsten van de besluitvorming. Tevens opdracht om te adviseren op alle voorstellen binnen de bestuurlijke mandaatregeling.

Terug naar overzicht