Stichting ZoZijn

Governance-advies

Advies aan raad van toezicht inzake statutenwijziging en uitwerking governancedocumenten.

Terug naar overzicht